Què és l'AMPA?


L'AMPA és una associació sense afany de lucre formada per les mares i els pares dels alumnes de l'escola i que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa.
Quines són les funcions de l'AMPA?

·   Fomentar la participació associativa i la corresponsabilitat educativa. L'AMPA permet a les famílies disposar d'un espai on reflexionar i opinar sobre el funcionament del centre i sobre temes educatius en general. A més, treballa en xarxa amb d'altres agents de l'entorn educatiu (moviments de lleure, mestres...)

·      Contribuir al govern del centre educatiu. L'AMPA és el principal interlocutor de les famílies amb els equips directius i el professorat. Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant el Consell Escolar.

·       Facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu. L'AMPA administra i gestiona els recursos que aporten els associats per oferir activitats i serveis de conciliació familiar fora de l'horari lectiu (menjadors escolars, activitats extraescolars, servei d'acollida, casals..), i gestionar projectes com el programa de reutilització i socialització de llibres.