dimecres, 28 de març del 2012
MANIFEST DE LA FAMPA ENVERS LA DECISIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE SUSPENDRE LA ILP PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT I LA RECUPERACIÓ DE LA SISENA HORA
Els representants de la Federació d’AMPA de Montcada i Reixac (FAMPA) hem rebut amb sorpresa i indignació la notícia segons la qual el govern de la Generalitat ha anul·lat la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) iniciada per la FAPAC per reclamar una educació pública de qualitat que vetlli per la igualtat d’oportunitats i que recuperi la 6a hora a tots els centres públics de primària. No entenem que una ILP impulsada per la societat civil, amb el vistiplau del propi Parlament i de la qual es porten recollides més de 15.000 signatures –centenars de les quals s’han obtingut a Montcada i Reixac–, pugui ser ara vetada amb l’argument que no hi ha dotació pressupostària per dur-la a terme.
Un cop més les raons econòmiques són l’argument per justificar el que no té cap mena de justificació que és mantenir les diferències entre les escoles concertades i públiques i, fins i tot, entre aquestes últimes ja que hi ha centres que sí fan 6 hores lectives diàries (aquelles on es considera que hi ha un risc més elevat de fracàs escolar) i d’altres, no. En què quedem, doncs? La 6a hora ajuda o no a millorar el rendiment escolar? Si no és així, per què la mantenen a alguns centres?
El govern sempre s’està referint al país i a la seva gent. Doncs bé, els nens i nenes són el futur de Catalunya. La millor manera de formar-los és retallant-los una hora diària de formació? Retallar les llibertats democràtiques és l'exemple que hem de donar als nostres infants en la seva condició de ciutadans?
Si us plau, potser que els responsables polítics s’aturin a pensar un moment si aquest és el país que volem. Mentrestant, nosaltres, des de la senzilla (però important) condició de pares d’alumnes d’escoles bressol, infantil, primària i secundària continuarem lluitant i donarem suport a la FaPaC en totes les seves accions.

FAMPACONCURS DE PLAYBACK
IMPORTANT: No podrà participar ningú que no s’hagi inscrit prèviament
Aquest any caldrà seguir les recomanacions següents:
-Cada alumne podrà participar una sola vegada.
-Les actuacions han de tenir una durada màxima de 3 minuts
-Cada participant haurà de dur el CD amb la gravació de la cançó que vol representar. Al CD hi haurà de constar el nom de l’alumne.

INSCRIPCIONS PER AL PLAYBACK

Tots els que hi vulgueu participar, heu de passar per l’AMPA entre el  10 i el 18 d’abril de 16.30 a 17.30 h i deixar aquesta butlleta que distribuirem próximament a l'escola amb les dades dels participants o enviar un correu electrònic amb les dades a l’adreça de l’ampa (ampa.reixac@gmail.com)  abans del 18 d’abril.Ja podeu començar a assajar i preparar coreografies per pujar a l’escenari el dia de la festa!!!